Previous
Next
Tin tức sự kiện Tin trung ương Tin Nghệ An Tin khác
Sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Ngày đăng : 25/08/2016
Bản Pù Duộc và bản Mường Hinh, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là 2 trong số 4 bản của xã thuộc diện tái định cư cho xây dựng thủy điện Hủa Na từ năm 2013 và đã được chính quyền địa phương thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) từ năm 2014.
QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TRỒNG RỪNG THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
Hội thảo xác định vai trò và sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ vào thực hiện và giám sát kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh
Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2018
Phát thanh thử nghiệm đĩa CD tiểu phẩm truyền thông PFES và lựa chọn địa điểm dựng bảng truyền thông PFES
Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn Đầu tư dự án Sử dụng vốn
Danh mục các hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng được ký kết giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến nay
Ngày đăng : 26/06/2014
Sau 04 năm thực thi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã có 15 hợp đồng ủy thác được kí kết giữa đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến hết năm 2015. Trong đó 10 hợp đồng với các nhà máy thủy điện và 05 hợp đồng với các nhà máy nước sạch.
Hướng dẫn kinh nghiệm Hướng dẫn Kinh nghiệm Hỏi đáp
Quy trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An
Ngày đăng : 26/06/2014
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thống kê Lượng truy cập
Đang online 4
Hôm nay 42
Số lượng truy cập 103428